ชมเชยพนักงานสาย 516

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขึ้นรถสาย 516 เลขรถ 7-3032 มาจาก the sense ปิ่นเกล้า เวลาประมาณ 19.30 น. พนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารบริการดีมาก พูดจาสุภาพไพเราะ ขับรถนิ่มไม่เหวี่ยง ประทับใจมากค่ะ อยากให้ทุกคันขับไม่เหวี่ยงแบบนี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ