ชมเชยพนักงานสาย 509

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชยคนขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 509 หมายเลข13-1847(6-56119)ค่ะ วันที่ 4 ต.ค. 61 เวลา 16.30 น. โดยประมาณ คนขับรถได้จอดรถรอรับผู้โดยสารบริเวณป้ายทำเนียบรัฐบาล ได้ยินเสียงคนที่ป้ายตะโกนบอกว่าให้รอก่อนๆ ซึ่งรถขับรถใช้เวลารอนานพอสมควรกว่าผู้โดยสารจะมาถึงตัวรถ จนพนักงานเก็บเงินและคนอื่นๆช่วยพยุงกันขึ้นมาจึงได้เห็นว่าเป็นคนชรา และตอนที่คุณตาท่านนั้นจะลง ทั้งคนขับและพนักงานก็ช่วยเหลือคุณตาดีมาก ทั้งจอดรถเทียบฟุตบาธจนสนิท พนักงานเก็บเงินก็ช่วยพยุงคุณตาลงจากรถ ซึ่งการขึ้นลงนั้นค่อนข้างใช้เวลามากกว่าปกติ แต่พนักงานก็ไม่ได้แสดงท่าทีรำคาญหรือไม่พอใจแม้แต่น้อย แต่เต็มใจให้การช่วยเหลือดีมากจึงอยากชมเชยมา ณ ที่นี้เพื่อเป็นกำลังใจในการให้บริการในโอกาสต่อๆไปค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงานทั้งสอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ