ชมเชยพนักงานขับรถและพนักงานเก็บเงิน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ 10/05/2562 ช่วงประมาณ 15:30 ได้นั่งรถเมล์สาย 510 มุ่งหน้าไปทางรังสิต พนักงานเก็บเงินสุภาพอ่อนน้อมมาก ยกมือไหวผดส.ทุกคนที่จ่ายเงิน แล้วพูดคำว่าขอบคุณทุกครั้ง พนักงานขับรถก็ขับนิ่มมากเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าขึ้นมาแล้วได้พักผ่อน คุณโชคดีมากที่ได้พนักงานแบบนี้มาป็นลูกจ้าง เลขข้างรถ 1-70336 หมายเลขทะเบียน16-2352

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ