ชมเชยพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 67

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2562) เวลาประมาณ 6.20 น.ขณะที่รถสาย 67 หมายเลข 4-40457 หรือ 4-40475 (ไม่แน่ใจ) เลี้ยวที่หัวมุมถนนบรรทัดทองซึ่งเป็นทางไปสู่สถานีรถไฟหัวลำโพง ผู้โดยสารคนหนึ่งตะโกนว่ามีคนแย่งชิงเป้ของชายชราผู้หนึ่ง ทำให้พนักงานขับรถหยุดรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารลงไปช่วยเหลือชายชราได้ทันท่วงทีซึ่งแสดงถึงการมีไหวพริบและการทำงานประสานงานที่ดีของพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารเป็นอย่างดี และยังทำหน้าที่ของพลเมืองดีที่มีใจเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ขอขอบคุณแทนชายชราผู้นั้นและผู้โดยสาร อื่นๆด้วย เสียดายที่ไม่ได้ถามชื่อทางพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร แต่ทั้ง 2 ท่านเป็นชายที่มีลักษณะท้วมทั้งคู่แต่ทำงานได้ว่องไวดีทันเหตุการณ์ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ