ชมเชยพนักงานขับรถสาย 543 ค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่ 9 ต.ค. 2561 เวลาประมาณ 17.50 - 18.09 น. รถเมล์สาย 543 หมายเลขข้างรถ 1-3097 ทะเบียนรถยนต์ 12-2831 (รถเสริมปากทางลำลูกกา) ขับรถสุภาพขึ้น ดีขึ้น ไม่เบรกกระชาก และไม่เปลี่ยนเลนกะทันหันแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ