ชมเชยนายท่าสาย49

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปล่อยรถได้ห่วยมาก 7.00-80.00ช่วงเวลาเร่งด่วนไม่มีรถวิ่งสักคัน นักเรียนไปเรียนสายผู้ป่วยจากรพ.กลางไปรักษาต่อที่วชิระต้องนั่งแท็กซี่(คิดว่าผู้ป่วยมีเงินเดือนเหมือนท่านเหรอ)อะไรประหยัดได้ก็ควรประหยัดไม่ใช่เหรอ ใครจะเหมือนพวกท่านล่ะนั่งปล่อยรถตามอารมย์อยากเสริมก็เสริม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ