ชมเชยคนขับรถเมล์สาย 2-2

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้คนขับรถเมล์สาย2-2 เลขทะเบียนรถ11-9627 (ช่วงบ่าย เวลา 15.54 ลงแถววงสว่างศ์) คนขับไว้หนวด ขับรถสุภาพ ใจเย็น รอให้ผู้สูงอายุลงรถเมล์ และกระเป๋ารถเมล์ก็คอยบอกทางและช่วยดูเวลาผู้โดยสารขึ้นลง ขอชมเชยมากๆ ค่ะ ฝากความคิดเห็นชมเชยความดีของพนักงานฯ ด้วยนะคะ ^^ เพิ่งเห็นสายนี้วิ่งใหม่ แต่เส้นทางรถดีเลยค่ะขอบคุณมากนะคะ ที่เปิดเส้นทางนี้ค่ะ ขสมก.

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป