ชมเชยการบริการของกระเป๋ารถเมล์สาย 24 (อีกครั้ง)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 12.30 น. ผมได้ใช้บริการรถเมล์สาย 24 หมายเลขข้างรถ 8-50226 จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ลงซอยชินเขต 1 เป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารคนเดียวกันกับเมือวันที่ 4 มิถุนายน 2561 หมายเลขข้างรถ 8-50339 ดังโพสต์นี้ที่ผมได้ชมเชยเอาไว้ http://www.bmta.co.th/th/content/ชมเชยการบริการของกระเป๋ารถเมล์สาย-24 พนักงานคนดังกล่าวรักษาความดีไว้อย่างดีมากครับ ยิ้มแย้มแจ่มใสและแต่งกายเรียบร้อยครับ เมื่อมีผู้โดยสารลงก็จะบอกพนักงานคนขับเพื่อควบคุมการออกรถอย่างปลอดภัย ขอชื่นชมอีกครั้งครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานสาย 24 ที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.