ชมกระเป๋ารถเมล์ สาย 25 ครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ท้ายรถ 3-40252 ขึ้นใช้บริการ 7 กพ 2561 เห็นว่าพี่เค้าตั้งใจทำงาน บริการดีมากครับ /พี่คนขับก็ขับรถดีครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ