จ้างเหมารักษาความสะอาด อู่แสมดำ เขตการเดินรถที่ 5

วันที่ประกาศ: 
21/07/2563
วันที่อนุมัติแผน: 
21/07/2563
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: