จ้างเหมารักษาความปลอดภัย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ จำนวน 7 อัตรา

วันที่ประกาศ: 
28/06/2561
วันที่อนุมัติแผน: 
28/06/2561