จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 1(อู่มธ.ศูนย์รังสิต)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
449400
วันที่รับเอกสาร: 
05/08/2563
วันที่ยื่นซอง: 
05/08/2563
วันที่เปิดซองประมูล: 
05/08/2563
ราคากลาง: 
427,200.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย พีดีเอส อินเตอร์ การ์ด จำกัด
462,240.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย พีดีเอส อินเตอร์ การ์ด จำกัด
462,240.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, สิงหาคม 5, 2563