จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 (อู่รังสิต) เขตการเดินรถที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พุธ, กรกฎาคม 24, 2562 - พุธ, สิงหาคม 7, 2562
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
1,531,200.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ