จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 (อู่รังสิต) เขตการเดินรถที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
1819000
วันที่รับเอกสาร: 
13/07/2561 - 24/07/2561
วันที่ยื่นซอง: 
25/07/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
31/07/2561
ราคากลาง: 
1,628,112.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดี.ซี.เอ. ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด
1,531,200.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย พี แอนด์ วาย จำกัด
1,583,040.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
1,608,800.64
บริษัท รักษาความปลอดภัย ธารพิสุทธิ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1,627,000.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย ท๊อป การ์เดียน จำกัด
1,747,200.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย กุลธิชา จำกัด
1,795,104.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดี.ซี.เอ. ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด
1,531,200.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 9, 2561