จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่บางเขน)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พฤหัสบดี, กรกฎาคม 25, 2562 - ศุกร์, สิงหาคม 16, 2562
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
1,092,960.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ