จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1(อู่บางเขน)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
1337500
วันที่รับเอกสาร: 
25/07/2562 - 13/08/2562
วันที่ยื่นซอง: 
14/08/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
15/08/2562
ราคากลาง: 
1,092,960.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1,327,400.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยเลิศทรัพย์ จำกัด
1,439,878.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยาม-บางกอก อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด
1,436,796.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
1,175,245.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย จิณณพัด จำกัด
1,337,399.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย เซนทรี กรุ๊ป
1,188,000.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย ท๊อป การ์เดียน จำกัด
1,267,128.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
1,175,245.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, สิงหาคม 16, 2562