จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่เทศบาลบางบัวทอง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
1,187,272.00
วันที่รับเอกสาร: 
24/06/2562 - 09/07/2562
วันที่ยื่นซอง: 
10/07/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
11/07/2562
ราคากลาง: 
766,800.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
683,485.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดี.ซี.เอ.ซี เคียวริตี้การ์ด จำกัด
594,000.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
700,236.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด
712,800.00
บริษัท รักษาความปลอดภัยจิณณพัด จำกัด
755,964.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี กรุ๊ป จำกัด
1,012,365.18
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดี.ซีเอ.ซี เครียวริตี้การ์ด จำกัด
594,000.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, มิถุนายน 25, 2562