จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่บางบัวทอง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
439,300.00
วันที่ยื่นซอง: 
14/06/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
14/06/2561
ราคากลาง: 
430,135.20
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัยสยามพิทักษ์ จำกัด
430,135.20
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัยสยามพิทักษ์ จำกัด
430,135.20
วันที่ประกาศ: 
พุธ, พฤษภาคม 23, 2561