จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่นครอินทร์ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
วงเงินงบประมาณ: 
659,500.00
วันที่รับเอกสาร: 
14/06/2561 - 25/06/2561
วันที่ยื่นซอง: 
26/06/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
27/06/2561
ราคากลาง: 
645,202.80
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัยสยามพิทักษ์ จำกัด
611,986.30
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัยสยามพิทักษ์ จำกัด
611,986.30
วันที่ประกาศ: 
พุธ, มิถุนายน 13, 2561