จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
297600
วันที่รับเอกสาร: 
19/11/2562
วันที่ยื่นซอง: 
19/11/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
19/11/2562
ราคากลาง: 
297,600.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
นายสุเทพ พงศ์หนู
297,600.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
นายสุเทพ พงศ์หนู
297,600.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, พฤศจิกายน 20, 2562