จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงาน เขตการเดินรถที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
311370
ราคากลาง: 
290,184.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด
290,184.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด
290,184.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, กรกฎาคม 20, 2561