จ้างเหมาทำความสะอาด บริเวณลานจอดรถและห้องสุขา กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
493056
วันที่รับเอกสาร: 
13/07/2563
วันที่ยื่นซอง: 
13/07/2563
วันที่เปิดซองประมูล: 
13/07/2563
ราคากลาง: 
493,056.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด
491,040.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด
491,040.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, กรกฎาคม 14, 2563