จ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ3 เขตการเดินรถที่ 1 อู่รังสิต

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
821760
วันที่รับเอกสาร: 
29/06/2563 - 12/07/2563
วันที่ยื่นซอง: 
13/07/2563
วันที่เปิดซองประมูล: 
14/07/2563
ราคากลาง: 
821,760.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส จำกัด
786,000.00
บริษัท ซีทูเอฟ จำกัด
900,000.00
บริษัท ออลเลส ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
916,776.00
บริษัท ชุบศร อินเตอร์ไพรส์ จำกัด
820,000.00
บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด
792,998.40
บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นเอ็น การ์ด 2009 จำกัด
796,000.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย จิณณพัด จำกัด
819,990.00
บริษัท ซีซี โปรเฟส เซอร์วิส จำกัด
820,690.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส จำกัด
786,000.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, กรกฎาคม 20, 2563