จ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่รังสิต)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
762000
วันที่รับเอกสาร: 
31/07/2562 - 19/08/2562
วันที่ยื่นซอง: 
20/08/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
21/08/2562
ราคากลาง: 
762,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.ดี. เซอร์วิส จำกัด
749,000.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี. อินเตอร์การ์ด จำกัด
730,000.00
บริษัท ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส จำกัด
804,000.00
บริษัท ซีเอ็น แฟคซิลีตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
783,300.00
บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จำกัด
858,000.00
บริษัท ชุบศร อินเตอร์ไพรส์ จำกัด
906,054.60
บริษัท รักษาความปลอดภัย จิณณพัด จำกัด
838,200.00
บริษัท อีโค เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
739,999.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี. อินเตอร์การ์ด จำกัด
730,000.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, สิงหาคม 23, 2562