จ้างเหมาทำความสะอาดอู่บางบัวทอง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
168,846.00
วันที่รับเอกสาร: 
19/08/2563
วันที่ยื่นซอง: 
19/08/2563
วันที่เปิดซองประมูล: 
19/08/2563
ราคากลาง: 
168,846.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เอ็น.ซี.ซี ออล เซอร์วิส จำกัด
168,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เอ็น.ซี.ซี ออล เซอร์วิส จำกัด
168,000.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, สิงหาคม 11, 2563