จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 7 อู่เทศบาลบางบัวทอง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
529585
วันที่รับเอกสาร: 
14/07/2564 - 29/07/2564
วันที่ยื่นซอง: 
30/07/2564
วันที่เปิดซองประมูล: 
02/08/2564
ราคากลาง: 
529,585.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ออล เซอร์วิส จำกัด
491,130.00
บริษัท สยามนคร จำกัด
550,000.00
บริษัท เอส แอนด์ เอ็ม คริสตัล คลีน จำกัด
522,870.48
บริษัท ซีทูเอฟ จำกัด
520,000.00
บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
485,300.00
บริษัท มอร์แดนคลีน จำกัด
473,796.00
บริษัท สินประเสริฐ กรุ๊ป จำกัด
452,000.00
บริษัท ณัฐรัตน์ เทรดดิ้ง จำกัด
540,127.32
บริษัท ยักษ์ใหญ่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
479,988.00
บริษัท ซันโซ่ โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด
522,678.00
บริษัท อีโค เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
789,900.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี.กรุ๊ป จำกัด
546,205.66
บริษัท รักษาความปลอดภัย อุทัยธานี คลีนนิ่ง จำกัด
543,600.00
โอม แอนด์ การ์เด็น เซอร์วิส
546,900.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท สินประเสริฐ กรุ๊ป จำกัด
452,000.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กรกฎาคม 14, 2564