จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ และเขตการเดินรถที่ 1-8

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พุธ, สิงหาคม 31, 2565 - จันทร์, กันยายน 5, 2565
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
13,032,600.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ