จ้างเหมาการรักษาความปลอดภัยอู่บางพลี เขตการเดินรถที่ 3

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
601905.60
วันที่รับเอกสาร: 
28/12/2559 - 09/01/2560
วันที่ยื่นซอง: 
20/01/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
20/01/2560
ราคากลาง: 
601,905.60
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
หมายเหตุ: 
เนื่องจากมีการคลาดเคลื่อนในระบบคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถบันทึกข้อมุลในระบบ e-GP ได้
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, ธันวาคม 16, 2559