จ้างออกแบบซ่อมแซมปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสาร อู่รังสิต

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พุธ, พฤษภาคม 13, 2563
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
402,052.50
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ
เอกสารร่าง TOR: