จ้างออกแบบก่อสร้างอู่จอดรถโดยสาร อู่กำแพงเพชร 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
1599037.50
วันที่ยื่นซอง: 
06/10/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
06/10/2557
ราคากลาง: 
1,599,037.50
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
หจก.เอสวีเอสเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง
1,520,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
หจก.เอสวีเอสเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง
1,520,000.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, ตุลาคม 17, 2557