จ้างรักษาความปลอดภัยอู่บางพลี เขตการเดินรถที่ 3

วันที่ประกาศ: 
07/12/2560
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
310,500.00 บาท