จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ความคืบหน้าโครงการจัดซื้อรถโดยสาร NGV จำนวน 489 คัน จำนวน 1 โครงการ

เลขที่ประกาศ: 
H621PA0022
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
250000
ราคากลาง: 
250,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ทรีนิตี้พลัส จำกัด
ราคา: 
250,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริาัท นิกกี้ สตูดิโอ โปรดักชั่น จำกัด
ราคา: 
288,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท รามายนะ จำกัด
ราคา: 
300,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท ทรีนิตี้พลัส จำกัด
ราคา: 
250,000.00
วันที่ประกาศ: 
23/01/2562