จ้างทำม่านปรับแสง (กันแดด) พร้อมติดตั้ง ณ ที่ทำการใหม่ ฝรร. สวนสยาม

วันที่ประกาศ: 
25/07/2566
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
156,223.21 บาท