จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน

วันที่ประกาศ: 
20/01/2565
วันที่อนุมัติแผน: 
20/01/2565