จ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถโดยสาร อู่รังสิต

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
499000
วันที่ยื่นซอง: 
19/12/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
19/12/2561
ราคากลาง: 
499,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ธนพล แลนด์ แอนด์ ริช จำกัด
494,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ธนพล แลนด์ แอนด์ ริช จำกัด
494,000.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, ธันวาคม 27, 2561