จุดซื้อตั๋วเดือน และราคา (รถปรับอากาศ)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ผมอยากทราบว่า จุดซื้อตั๋วเดือนอยู่ที่ไหนบ้าง และราคา (รถปรับอากาศ) ด้วยนะครับ และแถวบางกะปิ ยังมีให้ซื้ออยู่หรือไม่