จีพีเอส ไม่ขึ้น

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย63 หมายเลข 7-55031 GPS ไม่ขึ้นเช็คทั้ง แอพvia bus กับ แอพ dtsของขนส่งแล้ว

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุง ขอบคุณที่แนะนำบริการ