จำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพไม่ใช้งาน ของเขตการเดินรถที่ 4 จำนวน 7 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วีธีเฉพาะเจาะจง
วันที่รับเอกสาร: 
10/09/2564 - 22/09/2564
วันที่ยื่นซอง: 
23/09/2564
วันที่เปิดซองประมูล: 
23/09/2564
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, กันยายน 10, 2564