จำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพที่ไม่ใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่รับเอกสาร: 
30/12/2563 - 08/01/2564
วันที่ยื่นซอง: 
30/12/2563 - 08/01/2564
วันที่เปิดซองประมูล: 
12/01/2564
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, ธันวาคม 30, 2563