จำนวนรถเมลไม่พอกับชั่วโมงเร่งด่วน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ชั่วโมงเร่งด่วนในช่วงเช้าควรยกเลิกสายเสริมเสาวภานะคะ จะไปเส้นสุรวงศ์ก็รอรถอีกคันนานมาก วันนี้รอเกือบ 30-45 นาที เห็นจากจำนวนผู้โดยสารบนรถพอจะเดาได้ว่าจำนวนรถวิ่งน้อยจริงๆ คนเลยอัดมาขนาดนี้ ดูกรณีรถสาย 79 สิคะ เห็นวิ่งทุก 15 นาทีไม่ขาด ปรับปรุงนะคะ จะใช้บริการแล้วต้องรอเป็นชั่วโมงก็ไม่ไหว

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงการจักสรรปล่อยรถ ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้ับริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ