จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 684,922 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 684,922 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 5- 8 ก.พ. จำนวน 2,776,730 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
ขสมก. ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 684,922 คน