จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 528,186 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 528,186 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 29 ม.ค.- 3 ก.พ. จำนวน 4,034,460 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ
ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 528,186 คน