จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2566 จำนวน 689,406 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2566 จำนวน 689,406 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 25 ธ.ค. จำนวน 689,406 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ภาพประกอบ: 
จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2566 จำนวน 689,406 คน