จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2566 จำนวน 685,334 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2566 จำนวน 685,334 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 18 - 21 ธ.ค. จำนวน 2,738,095 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
 ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2566 จำนวน 685,334 คน