จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 13 มกราคม 2567 จำนวน 544,625 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 13 มกราคม 2567 จำนวน 544,625 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 8 - 13 ม.ค. จำนวน 4,028,737 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ
ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 13 มกราคม 2567 จำนวน 544,625 คน