จาก bts วงเวียนใหญ่ไปสีลมมีสายอะไรบ้างคะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากป้ายสถานี bts วงเวียนใหญ่ไปสีลมตรง CP TOWER มีสายอะไรบ้างคะ

รียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารสาย 76 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ