จากสะพานควายมาแยกเกียกกาย

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากสะพานควายมาแยกเกียกกายขึ้นรถเมย์สายอะไร ฝั่งไหนคะ