จากป้ายรถเมล์ตรงข้ามพาต้าไปรร.เอสดีอเวนิว สายอะไร

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากป้ายรถเมล์ตรงข้ามพาต้าไปรร.เอสดีอเวนิว สายอะไร

เรียนผู้ใช้บริการ นั่งสาย 511 516 556 จะผ่านโรงแรมเอสดีอเวนิว สอบถามเส้นทางแนะนำบริการได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด