จากถนนบรม 123 ซอยสกุลทิพย์ตรงช่วงตลาดพุทธมณฑล ไปอ้อมน้อยรถอะไรครับฟ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากถนนบรม 123 ซอยสกุลทิพย์ตรงช่วงตลาดพุทธมณฑล สายสี่ (หรือระบุว่าตลาดพุทธมนฑลเลยก็ได้เพราะอยู่ติดกัน ไปอ้อมน้อยรถอะไรครับ ปลายทางคือ อ้อมน้อย