จากจรัญฯ12 ไป กระทรวงสาธารณสุข

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากจรัญฯ12 ไป กระทรวงสาธารณสุข

เรียนผู้ใช้บริการ ขอให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ